Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Seminarstøtte 2024

Seminarstøtte med innleid instruktør

Seminarstøtte med innleid instruktør

Seminarstøtte / kurs i sangteknikk og sangerutvikling ved organisert opplæring med innleid instruktør.
(utvidet tilskudd rundt ordningen «Med stemmen som instrument»)

NKOA gir støtte til seminar som fremmer musikkfaglig utvikling hos kormedlemmer.

Ordningen gjelder

Kor som planlegger egne seminar med innleid instruktør kan søke om tilskudd til
kurs med innleid instruktør, eller innleid instruktør til "ordinære" øvinger (som f.eks. ordningen «Med stemmen som instrument»). Det kan ikke søkes tilskudd ved bruk av egen dirigent eller stemmeøver.

Flere kor kan samarbeide om felles kurs. Støtten kan i slike tilfeller økes etter egen behandling i styret. 

  • Kurset skal gjennomføres i tråd med søknaden
  • Kurset skal holdes av sang-/musikkpedagog eller annen kvalifisert person
  • Støtte kan gis med inntil kr. 5.000.- for et enkeltseminar.
  • Beløp utover dette kan refunderes med inntil 75 % av utgifter til kursleder/pedagog, og maksimum 15.000.-.per kor/søker per år.

For å følge opp den aktuelle undervisningen og sikre en varig forbedring av det sangtekniske nivået, skal fast dirigent eller reservedirigent delta på kurset.

Hvordan søke?

Søknad med informasjon om seminar og reelle utgifter sendes direkte via vårt elektroniske søknadsskjema, eller bruk vårt nedlastbare søknadsskjema som fylles ut og sendes inn til soknad@nkoa.no.

Søknad sendes skriftlig før seminaret/kurset til NKOA for å motta støtte. Utgifter til kursleder/pedagog må dokumenteres. Koret kan, med søknad før kursets gjennomføring, få forhåndstilsagn om støtte.

Støttemidler utbetales etter at kurset er godkjent og gjennomført etter gjeldende retningslinjer, og har mottatt regnskap med bilag for dokumenterte kostnader, samt korets kontonummer.

Søknadsfrister

Vår:15. april (med tilbakevirkende kraft fra januar 2024)

Høst:15. oktober 2024


Felles retningslinjer for alle NKOAs støtteordninger  

  • koret (eller dirigenten) er søker
  • det søkes om forhåndstilsagn (må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse)
  • når tiltak er avholdt/gjennomført, sendes bekreftelse av gjennomføring med dokumentasjon og regnskap til styret i NK Oslo-Akershus for videre behandling og tildeling
  • konto for evt. tildeling må oppgis
  • søknader kan fremmes og vil bli behandlet fortløpende
  • det gis ikke støtte til kurs/seminarer arrangert av NK Oslo-Akershus