Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Lokale tilskudd

Lokale støtteordninger

Lokale støtteordninger

Støtteordninger for medlemmer i Oslo og Akershus

(Siden er oppdatert 16.03.2024)

Vi har satt av midler i 2024 til korutvikling. Koret ditt kan søke på følgende tilskuddsordninger:

Kommunale midler for korene tilhørende Oslo kommune

Vi har søkt Oslo kommune v/Kulturetaten for 2024 om tilskudd til korenes utadrettede virksomhet og opplæring. Tilskuddet videreformidles av Norges Korforbund Oslo-Akershus til våre medlemskor som sogner til Oslo kommune. Det vil si at det kun er kor fra Oslo som kan søke dette tilskuddet. Lag som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune, lag som ikke faller inn under forskriften, og lag der medlemstallet er to, én eller null, er ikke prioritert og er trukket ut av søknadsgrunnlaget. 

NKOA formidler støtte til kor som har holdt medlemskapet sitt i orden, og som kan dokumentere utgifter i overensstemmelse med de kriterier som danner grunnlaget for denne kommunale tilskuddsordningen. Søknadsfrist er 1.desember 2024. Skjema legges ut etter sommeren.

Utlån av kortrabulanter

Vi har trabulanter som medlemskor kan låne. Andre kor kan leie for en rimelig penge. Semnd epost med forespørsel om trabulantentene er ledige når dere trenger dem (skriv tidspunt for arrangement og når dere kan hentwe/levere) til arrangement@kor.no 

Andre medlemsfordeler

Visste du at du har en rekke medlemsfordeler i Korforbundet som du kan benytte som enkeltsanger? Blant annet får du rabatt på synstest hos Brilleland, noter, gaveartikler, strøm og hotellavtaler. Sjekk ut flere rabattavtaler her.