Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Lokale tilskudd

Lokale støtteordninger

Lokale støtteordninger

Støtteordninger for medlemmer i Oslo og Akershus

(Siden er oppdatert 18.03.2023)

Utesangstøtte (seminar og gratiskonserter)

Midler fra Oslo kommune som forvaltes av Norges Korforbund Oslo-Akershus og hvor kor son øver og har tilhold i Oslo kan søke.
Utlysning sendes Oslo-korene i løpet av høsten. Søknadsfrist er rundt 1. desember hvert år. (For 2022 var søknadafristen 11. desember 2022).

Søk om støtte til kurs i sangteknikk!

Med stemmen som instrument

Ditt kor kan søke distriktsleddet Oslo-Akerhus om inntil kr. 4000,- i støtte (avhenger av om kurset gjennomføres på ukedag eller i helg da instruktør får kr. 4000 på hverdager og kr. 7500 i helger i henhold til Norges Korfobunds takster).

Vi har satt av midler i 2023 til korutvikling. Les mer om våre nye tilskuddsordninger i 2023 her.

Støtteordninger for dirigenter

Støtte til dirigentutvikling

Distriktsleddet Oslo-Akershus gir noe støtte etter søknad til dirigenter som dirigerer medlemskor, dette kan for eksempel være til å dekke hele eller deler av deltakeravgift på Sommerskolen eller andre relevante kurs eller konferanser. Søknad med informasjon om kurs og utgifter nkosloa@gmail.com. Søknadene behandles fortløpende av styret, ca. en gang hver måned. En dirigent kan kun få støtte til et kurs pr år, og støtten innvilges innenfor rammen av avsatte midler. Når potten er tom, gis det ikke flere tilskudd før neste år. Vær derfor tidlig ute med å søke. Du kan også benytte deg av dette søknadsskjemaet.

 

Kommunale midler for korene tilhørende Oslo kommune

Oslo kommune v/Kulturetaten har for 2023 bevilget tilskudd til korenes utadrettede virksomhet og opplæring. Tilskuddet videreformidles av Norges Korforbund Oslo-Akershus til våre medlemskor som sogner til Oslo kommune. Det vil si at det kun er kor fra Oslo som kan søke dette tilskuddet. Lag som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune, lag som ikke faller inn under forskriften, og lag der medlemstallet er to, én eller null, er ikke prioritert og er trukket ut av søknadsgrunnlaget. 

NKOA formidler støtte til kor som har holdt medlemskapet sitt i orden, og som kan dokumentere utgifter i overensstemmelse med de kriterier som danner grunnlaget for denne kommunale tilskuddsordningen. Du finner søknadskjemaet her: https://bit.ly/kommunalemidler2023

Andre medlemsfordeler

Visste du at du har en rekke medlemsfordeler i Korforbundet som du kan benytte som enkeltsanger? Blant annet får du rabatt på synstest hos Brilleland, noter, gaveartikler, strøm og hotellavtaler. Sjekk ut flere rabattavtaler her.