Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Søknadsfrister

Rapporterings- og søknadsfrister

Rapporterings- og søknadsfrister

Hvordan skaffe midler til koret ditt?

Styret i NK Oslo-Akershus har laget en kronologisk oversikt over tilskuddsordninger med søknadsfrister og lenke til selve ordningen. Vi har delt oversikten i to, én for støtte- og tilskuddsordninger som kun er søkbare for medlemmer i Norges Korforbund, og én oversikt over tilskuddsordninger som er åpne for alle kor og dirigenter å søke på. Legg merke til at noen av fristene også har et fast klokkeslett på dagtid som gjeldende frist.

Bli en bedre søknadsskriver

Er du usikker på hvordan du skal skrive søknader og sette opp prosjektbudsjett, kan vi anbefale våre årlige søknadskriverkurs i september. Det er gratis for medlemmer i NK Oslo-Akershus å delta på disse, men det trenger en påmelding. Neste kurs er i begynnelsen av september 2023. 

Tilskuddsordninger for medlemmer 

Dato Ordning
5. januar Rapportering av kursvirksomhet (høstsemesteret)
5. januar (senest) Voksenopplæring (vårsemesteret)
1. mars Styret i NK Oslo-Akershus søker Oslo kommunes tilskudd til kor, korps, orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps på vegne av våre medlemskor i Oslo (se frist for korene 11. desember)
15. juni Frifond
7. august Rapportering av kursvirksomhet (vårsemesteret)
7. august (senest) Voksenopplæring (høstsemesteret)
20. august Momskompensasjon
11. desember 2023 (fristen oppdatert 9. november, lenke til søknadsskjema lagt ut samme dag)

Oslo kommunes tilskudd til kor, korps, orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps tidligere kalt "Utesangstøtte - kommunale midler" i vårt distriktsledd.
NB! Tilskuddsordningen gjelder kun for Oslobaserte kor (kor som har adresse/er registrert i Oslo). Informasjon med søknadsskjema fra NK Oslo-Akershus sendes direkte til korene som kan søke. Her finner du søknadsskjemaet for 2023: https://bit.ly/kommunalemidler2023 

Lenke til søknadsskjema legges ut senest fire uker før fristen. 
(NK Oslo-Aklershus søker Oslo kommune 1. mars på vegne av medlemskorene i Oslo, vi fordeler samtlige midler videre etter søknad i henhold til kriterier og disponible midler hvert år.)

   
Løpende Med stemmen som instrument
Løpende Sangteknikk og dirigentutvikling (lokale tilleggsordninger i Oslo-Akershus)
Løpende Utleie kortrabulanter og dirigentpodium (eget tilbud for Oslo-Akershus) 

Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd fra staten finansierer frivillig aktivitet på de fleste samfunnsområder.

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. Sjekk ut nettsiden Tilskudd.no

Andre tilskuddordninger

Det finnes også en rekke lokale ordninger hvor koret ditt kan søke, helt ned på bydelsnivå. Sjekk ut kommunens hjemmesider, og bydelen du holder til i, om det finnes prosjektmidler som er søkbare for ditt kor. I tillegg finnes en rekke fond og legater.
Sjekk ut Stipendportalen og Legatsiden.


 

Tilskuddsordninger for alle 

Dato Ordning
15. februar  Dirigentstipend – Koralliansen
2. mars kl.13.00 Musikkfondene – Det norske komponistfond*
15. mars Aktivitetsmidler (konsertstøtte) 
2. april kl.13.00 Tekstforfatterfondet
2. juni kl.13.00 Kulturrådet – Komposisjon og produksjon av musikk
2. september kl.13.00 Fond for lyd og bilde – Prosjektstøtte musikk (konsert, turné og komponering)  
15. september Aktivitetsmidler (konsertstøtte)
15. september Dirigentstipend – Koralliansen
2. oktober kl.13.00 Musikkfondene – Det norske komponistfond *
15. oktober Aktivitetsmidler (produksjons- og driftsstøtte)
2. november kl.13.00 Tekstforfatterfondet
2. desember kl.13.00 Kulturrådet – Komposisjon og produksjon av musikk
   
Løpende Etableringstilskudd
Løpende Grasrotandelen
Løpende Frivillighetsregisteret

* Her finner du gjeldende bestillingssatser.