Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Hederstegn

Hederstegn i Norges Korforbund

Hederstegn i Norges Korforbund

Norges Korforbund Oslo-Akershus har følgende hederstegn for sine medlemmer:

  1. NK Oslo-Akershus (25 år) pin
  2. NK Oslo-Akershus – (50 år) hederstegn med diplom

Hederstegnet med diplom kan tildeles medlemmer og dirigenter som gjennom et lengre tidsrom har gjort en særlig stor innsats for Norges Korforbund. Forslag om tildeling kan fremmes av medlemskor eller av forbundets styre. Styret, eller en egen hederstegnkomité utpekt av styret, skal behandle forslagene og avgi innstilling til styret. 

Søknadsskjema for vårt distriktsledds lokale hederstegn kan lastes ned her.

Fra Norges Korforbund sentralt kan man søke om hederstegn for 40, 50, 60,70 og 75 års deltagelse i kor tilsluttet Norges Korforbund. Statutter for dette finner du her.

Søknader om alle hederstegn i Norges Korforbund sendes ditt lokale distriktsledd først.
Vår epostadresse i Oslo-Akershus er: kor@nkoa.no
Søknader behandles fortløpende.