Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Støtte til samarbeidsprosjekt 2024

Støtte til samarbeidsprosjekter med andre medlemskor 

Støtte til samarbeidsprosjekter med andre medlemskor 

Vil ditt kor arrangere seminar, konsert eller sangerstevne som involverer flere medlemskor i Norges Korforbund?
Har ditt kor lyst til å arrangere en felleskonsert med flere av våre medlemskor, eller et sangerstevne/treff der flere av våre medlemskor kan delta, kan det søkes om tilskudd til dette. NK Oslo-Akershus dekker leie av lokale innenfor en ramme på inntil kr. 10 000,- og bistår med utlysning og markedsføring gjennom våre kanaler for våre medlemskor. 

Vi imøtekommer også egne initiativ som involverer MINST ett eller flere medlemskor, for eksempel helgeseminar med innleid instruktør, eller innleid instruktør til "ordinære" øvinger. (Det kan ikke søkes tilskudd til bruk av egen dirigent eller repetitør). Her dekker vi honorar innenfor en øvre ramme på kr. 7500. Kor kan få innvilget støtte til ett samarbeidsprosjekt per semester. Man kan søke om støtte til samarbeidsprosjekt i begge semester, men ved behandling av søknader vil kor som ikke har fått støtte tidligere i samme år prioriteres.

Hvordan søke?
Søknad med informasjon om seminar eller konsert med reelle utgifter sendes direkte via vårt elektroniske søknadsskjema, eller bruk vårt nedlastbare søknadsskjema som fylles ut og sendes inn til soknad@nkoa.no.

Søknad sendes skriftlig før seminaret/konserten til NKOA for å motta støtte. Utgifter til kursleder/pedagog eller leie av konsertlokale må dokumenteres. Koret kan, med søknad før seminarets/konsertens gjennomføring, få forhåndstilsagn om støtte.

Støttemidler utbetales etter at arrangementet er godkjent og gjennomført etter gjeldende retningslinjer, og vi har mottatt regnskap med bilag for dokumenterte kostnader, samt korets kontonummer.

Søknadsfrister

Vår:15. april (med tilbakevirkende kraft fra januar 2024)

Høst:15. oktober 2024

Felles retningslinjer for alle NKOAs støtteordninger  

  • koret er søker
  • det søkes om forhåndstilsagn (må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse)
  • når tiltak er avholdt/gjennomført, sendes bekreftelse av gjennomføring med dokumentasjon og regnskap til styret i NK Oslo-Akershus for videre behandling og tildeling
  • konto for evt. tildeling må oppgis.
  • søknader kan fremmes og vil bli behandlet fortløpende
  • det gis ikke støtte til kurs/seminarer/konserter arrangert av NK Oslo-Akershus