Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Dirigentstipend 2024

Dirigent- og reisestipend dirigentkurs 2024

Dirigent- og reisestipend dirigentkurs 2024

NK Oslo-Akershus gir støtte til dirigenter som ønsker videre musikkfaglig utvikling.

Tilskudd til dirigentkurs slås sammen med reisestipend dirigentkurs (reisestipend er NYTT i 2024)

Kriterier og rammer for søknaden

  • Stipend kan gis til kurs/seminar/studieopphold som kan gi økt kompetanse i kordireksjon og sangteknikk. Det kan søkes om støtte til dekking av inntil 75 % av kurs- og/eller reiseutgiftene.
  • Stipendet har en øvre grense på kr 15.000 per søker per år.
  • En dirigent kan kun få støtte til ett kurs per år, og støtten innvilges innenfor rammen av avsatte midler.

Hvordan søke?

Søknad med informasjon om kurs og reelle utgifter sendes soknad@nkoa.no.

Søknadsfrister
Vår: 15. april (med tilbakevirkende kraft fra januar 2024)
Høst: 15. oktober 2024


Felles retningslinjer for alle NKOAs støtteordninger  

  • koret (eller dirigenten) er søker
  • det søkes om forhåndstilsagn (må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse)
  • når tiltak er avholdt/gjennomført, sendes bekreftelse av gjennomføring med dokumentasjon og regnskap til styret i NK Oslo-Akershus for videre behandling og tildeling
  • konto for evt. tildeling må oppgis
  • søknader kan fremmes og vil bli behandlet fortløpende
  • det gis ikke støtte til kurs/seminarer arrangert av NK Oslo-Akershus