Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Øvingslokaler Oslo-Akershus

Øvingslokaler for kor

Øvingslokaler for kor

Gode øvingslokaler er viktig 

Vi får flere henvendelser fra kor som leter etter et egnet sted hvor koret kan ha sine ukentlige øvelser. En slik samlet oversikt finnes dessverre ikke, men mange av Oslo kommunes lokaler og arealer kan lånes av frivillige organisasjoner og andre aktører.
Se oversikt på Oslo kommunes nettside.

Retten til gratis øvingslokale for arrangører av voksenopplæringskurs

Kor som driver voksenopplæring har etter voksenopplæringsloven rett til gratis lokale for korøvelser. Dette dreier seg om hverdager mellom 17:00 og 21:00 og gjelder undervisningsbygg (f.eks. skoler).  

I Lov om voksenopplæring heter det:

§ 7. Gratis bruk av undervisningslokaler

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter loven. Departementet gir nærmere forskrifter.

FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND GODKJENT AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 

§ 16. Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler 

Når det holdes kurs med tilskudd etter forskriften, skal studieforbundet eller medlemsorganisasjonen ikke belastes for utgifter til lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i offentlige undervisningslokaler. Første punktum gjelder kurs som holdes på hverdager i undervisningsåret, unntatt undervisningsferier, og ikke varer lenger enn til kl. 21:00. Det må finnes særskilt avtale med lokaleier for utlån utover dette. 

Med offentlig undervisningslokaler menes i denne sammenheng alle undervisningslokaler finansiert og driftet gjennom tilskudd fra det offentlige. For bruk av spesialrom som krever tilstedeværelse av kvalifisert personell kan lokaleier kreve vederlag. Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og utstyr til bruk etter denne forskriften. Retten til gratis bruk av undervisningslokaler inntrer først når lokaleiers behov for egen undervisningsvirksomhet er dekket. Reglene skal ikke diskriminere mellom kursarrangører, men kan gi mulighet for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål. 

Gode øvingslokaler er viktig – og nødvendig

Norsk musikkråd og MusiKkens studieforbund har utarbeidet en sjekkliste for gode øvingsrom. Den finner du her.

– Ville noen av oss godtatt at barna våre måtte trene fotball i en humpete skråning, året rundt? Eller at svømmeklubben måtte klare seg med et basseng hvor det var 16 grader? Vel, å være på korøving i et vanlig klasserom kan sammenlignes med det. Les styreleder i Norsk musikkråd Bjørgulv Vinje Borgundvaags innlegg om gode øvingsrom her.


Andre muligheter:
Øvingslokaler i Oslo – Facebook-gruppe som formidler ledige øvingslokaler i Oslo-området. Har du et øvingslokale til utleie, trenger noen å dele et rom med, eller søker etter et sted å øve, kan du poste innlegget ditt der.

Man kan søke støtte til utbedring av eksisterende lokaler til musikkformål hos Kulturrom

Test sitat