Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturelle uttrykk. Opphavsretten er regulert i åndsverkloven (lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv.).

Les mer om opphavsretten på regjeringen.no 

Hva betyr symbolene?

Du har kanskje sett symbolene ®, © og TM og lurt på hva de betyr? Les mer om symbolene på Patenstyrets side.


Ressurssider

  • Opphavsrett (eller copyright) er retten til litterære og kunstneriske åndsverk, for eksempel et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst eller en film. Du får copyright eller opphavsrett til et åndsverk automatisk i det du skaper et verk. Den kan ikke registreres. Les mer om opphavsrett og varemerkeregistrering hos hos Patentstyret.
  • TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har circa 37 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. Korforbundet har en kollektiv TONO-avtale for medlemskorene.
  • Norwaco forvalter rettigheter til åndsverk, prestasjoner og produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak, og gir brukere mulighet til å klarere rettighetene på en enkel og sikker måte.
  • Nettstedet velgekte.no er opprettet av Patentstyret, Kulturdepartementet og Tollvesenet etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og gir blant annet informasjon om regelverket knyttet til nedlasting og deling av digitale produkter som musikk, film og programvare.