Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Verdt å vite / Lokale tilskudd

Lokale støtteordninger

Lokale støtteordninger

Støtteordninger for medlemmer i Oslo og Akershus

(Siden er oppdatert 9.01.2023)

Utesangstøtte (seminar og gratiskonserter)

Midler fra Oslo kommune som forvaltes av Norges Korforbund Oslo-Akershus og hvor kor son øver og har tilhold i Oslo kan søke.
Utlysning sendes Oslo-korene i løpet av høsten. Søknadsfrist er rundt 1. desember hvert år. (For 2022 var søknadafristen 11. desember 2022).

Søk om støtte til kurs i sangteknikk!

Med stemmen som instrument

Ditt kor kan søke distriktsleddet Oslo-Akerhus om inntil kr. 4000,- i støtte (avhenger av om kurset gjennomføres på ukedag eller i helg da instruktør får kr. 4000 på hverdager og kr. 7500 i helger i henhold til Norges Korfobunds takster).

Vi har satt av midler i 2023 til ca 10 medlemskor. I tillegg til lokal støtte fra distriktleddet, kan koret også søke støtte på nasjonalt nivå. Her er tilsjuddsrammen bestemt av Norges Korforbund sentralt. Norges Korforbund nasjonalt har satt av en begrenset pott til medlemskor som søker. Norges Korforbund gir støtte til gode instruktører som de har avtaler med, og trenger en dialog med dirigenten til det koret som søker for å foreslå riktig instruktør i din landsdel som passer ditt kor. Send en mail til musikkfaglig korkonsulent i Norges Korforbund Sør-Øst, Inger-Pernille Stram​rud, inger-pernille.stramrud@korforbundet.no Les om "Med stemmen som instrument" her, og følg beskrivelsen for hvordan dere skal gå frem.

Denne fremgangsmåten gjelder for nasjonal støtte. For å få lokal støtte fra styret i distriktsleddet NK Oslo-Akershus må koret sende søknaden på eget skjema som publiseres i løpet av uke 2, 2023. Kor/ensembler kan bare få denne støtten én gang for inneværende år. Vi godkjenner også instruktører som koret selv har valgt, men søknaden må inneholde navn på kor og dirigent, tid for seminar, antall timer og navn på sangpedagog. Lokal støtte fra NK Oslo-Akershus er på inntil kr. 4000 ( i 2023) for dette tilbudet innenfor rammen av våre avsatte midler til dette prosjektet. 

Støtteordninger for dirigenter

Støtte til dirigentutvikling

Distriktsleddet Oslo-Akershus gir noe støtte etter søknad til dirigenter som dirigerer medlemskor, dette kan for eksempel være til å dekke hele eller deler av deltakeravgift på Sommerskolen eller andre relevante kurs eller konferanser. Søknad med informasjon om kurs og utgifter nkosloa@gmail.com. Søknadene behandles fortløpende av styret, ca. en gang hver måned. En dirigent kan kun få støtte til et kurs pr år, og støtten innvilges innenfor rammen av avsatte midler. Når potten er tom, gis det ikke flere tilskudd før neste år. Vær derfor tidlig ute med å søke.

 

Medlemsfordeler

Visste du at du har en rekke medlemsfordeler i Korforbundet som du kan benytte som enkeltsanger? Blant annet får du rabatt på synstest hos Brilleland, noter, gaveartikler, strøm og hotellavtaler. Sjekk ut flere rabattavtaler her.